JÄSENYYDEN HAKEMINEN

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen, joka työskentelee ammatissaan kivun parissa tai jonka työ liittyy kivun hoitoon. 

Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa yhteystietonsa (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja ammatti) Turun Tilikeskukselle, PL 1234, 20101 Turku, tilitoimisto@turuntilikeskus.fi.

Yhteydenoton perusteella uudelle jäsenelle postitetaan yhdistyksen toiminnasta kertovaa materiaalia sekä pankkisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten. Liittyminen jäseneksi katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun jäsenmaksu on maksettu. Jäsenyysvuosi on vuosikokouksesta seuraavaan.

Jäsenedut
Jäsenet saavat jäsenpostina Kipuviesti- jäsenlehden kahdesti vuodessa sekä lisäksi jäsenkirjeitä. He saavat alennusta koulutustapahtumien osallistumismaksuista. Jäsenille toimitetaan kutsut paikallisiin koulutustilaisuuksiin kunkin koulutustilaisuuden kohderyhmän mukaisesti. Jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen toimintatavoista. Jäsenistö on etusijalla yhdistyksen julkaisujen jakelussa.

Jäsenmaksu
Henkilöjäsenmaksu on 40 € vuodelle 2017.

Kannattajajäsen
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea kivun tutkimuksen ja hoidon hyväksi tehtävää työtä. Yhdistyksen kokouksissa kannattajajäsenillä on puheoikeus muttei äänioikeutta. Kannattajajäsenmaksu on 800 €. Kannattajajäseneksi liityttäessä on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi ja osoitetiedot jäsenpostin toimittamista varten.

Osoitteenmuutoksen ja muutokset yhteystietoihin voi tehdä sähköpostilla siht@skty.org ja tilitoimisto@turuntilikeskus.fi