Yhdistyksen yhteystiedot

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry
Föreningen för Smärtforskning i Finland rf
Y-tunnus: 1516840-4

Sähköpostiosoitteita
puheenjohtaja  pj@skty.org
sihteeri  siht@skty.org
kotisivut  kotisivut@skty.org
kipuviesti  kipuviesti@skty.org
 

Yhdistyksen tilinumero on Danske Bank FI23 8000 1170 5059 46