Toimikunnat

Akuutin kivun hoidon toimikunta
Maija Kalliomäki, pj
Outi Saarelainen, siht.
Elina Tiippana
Marion Wuestefeld
Juhani Ojala
Tuija Leinonen
Virpi Markkanen

 

Erityispätevyystoimikunta
Olavi Airaksinen, pj
Tuija Teerijoki-Oksa
Pirjo Ravaska
Tiina Saarto
Markku Kauppi
Aki Hietaharju
Jaakko Leskinen
Nils Kyrklund
Fysioterapeuttitoimikunta
Petteri Koho, pj
Tuija Mänttäri, siht.
Päivi Aaltonen
Sarita Aho
Jouko Heiskanen
Mirja Kettunen
Maijaliisa Vuento-Lammi

Hoitotyön toimikunta
Anna-Maija Koivusalo, pj
Irma Laurila, siht.
Jaana Myllymaa
Soile Haakana
Elina Suonio-Peltosalo
Anna-Leena Nousiainen
Maritta Valkonen

Kasvokiputoimikunta
Matti Närhi, pj
Tuija Teerijoki-Oksa
Kirsi Sipilä
Pentti Kemppainen
Vuokko Hägg
Anu Vierola
Seppo Soinila
Sanna Garam
Marina Kuhlefelt

Kipulääkäritoimikunta
Tarja Heiskanen, pj
Nora Hagelberg, siht.
Petteri Maunu
Jukka-Pekka Kouri
Aki Hietaharju
Tuija Teerijoki-Oksa

Kipuviesti-toimituskunta
Heli Forssell, pj, päätoimittaja
Eija Nilsson
Nora Hagelberg
Sanna Salanterä
Seppo Mustola
Hanna Harno
Salla Salo
Soile Haakana

Lasten ja nuorten kivunhoitotoimikunta
Tarja Pölkki (pj.)
Anette Lemström (siht.)
Arja Hiller
Miia Kokkonen
Kati Markula-Patjas
Heidi Mäenpää
Minna Ståhl

Psykologitoimikunta
Anna Valjakka, pj
Vuokko Hägg
Jukka Kujanpää
Leena Pesälä
Juha Siira
Marja-Liisa Veltheim

Syöpäkiputoimikunta
Pirkka Rautakorpi, pj
Soile Haakana, siht.
Tarja Heiskanen
Tiina Tasmuth
Ann-Sofi Storbacka

Tutkimustoimikunta
Pekka Mäntyselkä, siht.
Antti Pertovaara
Sanna Salanterä
Matti Närhi
Heli Forssell
Satu Jääskeläinen
Seppo Soinila
Jaro Karppinen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta
Toimikunnalla on välivuosi