Lääkärit ja hammaslääkärit

KIVUNHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS; Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusvaatimukset 2013-2015
Kivunhoitolääketieteen ERITYISPÄTEVYYSHAKEMUS

SKTY:n koulutukset vuodelle 2015, joista voi kerätä teoreettista/erikoisalakohtaista koulutusta erityispätevyyttä varten

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Valtakunnallinen moniammatillinen koulutustapahtuma 16-17.4.2015, Helsinki, Ilmoittautuminen koulutukseen

VAATIVA KIVUN LÄÄKEHOITO - Kipulääkärikoulutus, 29.9.2015, Helsinki. Koulutuksen aiheita ovat mm. lääkkeiden off-label -käyttö, harvinaiset annostelureitit, iatrogeeninen opioidiriippuvuus

Akuutin kivun ja Syöpäkivun hoito moniammatillisena yhteistyönä 5.-6.11.2015 Tampereella

 

Linkkejä

Suomen Lääkäriliitto
Suomen Hammaslääkäriliitto